Karoline Vestergaard

Energi Behandler

 


Velkommen til min side


Jeg arbejder som ”Den Nye Tids” Healer og Behandler i Det Energetiske lag.


Overordnet set præsentere jeg mig som ”Energi Behandler”, da det er dækkende for alt mit arbejde).

 

Mine kompetenceområder som Energi behandler er:

• Healing & Afspænding i det Energetiske lag. 
• Mindfulness Instruktør.
• Portals arbejde – (Hvorfra jeg henter inspiration)
• Lymfedrænage Massage


I en længere periode har jeg været på en fysisk, psykisk, åndelig og sjælelige rejse.
En rejse hvorfra jeg har erkendt, at mit fysiske såvel som sjælelige ståsted har ændret sig i mig.

Jeg har derfor været i gang med at omstrukturere, justere og ændre mit arbejdsfelt - fra hovedsagelig at behandle ved fysisk berøring - til at behandle den fysiske krop, følelsesmæssige krop, samt sjælelige krop - fra et Healings felt ”Det Energetiske felt”.

Jeg gør brug af alle de kompetencer jeg har som behandler, terapeut, samt som underviser til at heale og behandle det i dig, der aktuelt kalder på opmærksomhed (som din sjæl er klar til at slippe - eller tage imod), samt ud fra det der optager dig lige nu, fysisk såvel som psykisk i dit liv.


Jeg er uddannet:

• Afspændingspædagog / Psykomotoriks Terapeut i 2005
M. Bachelor i ”Stress og Åndedrættet”.
• Uddannelse i ”Energetiske Metoder”
• Mindfulness Instruktør
• Energi Instruktør 
• Lymfe Terapeut


Kurser i forskellige Healings metoder som:

• Hentning af Sjælsrester
• Choktraume Healing i Nervesystemet

Samt et utal af kurser, workshops mm. i forskellige former for healings og behandlingsmetoder.

Mit udgangspunkt er:

At arbejde ud fra ”Det højeste og Det Bedste i dig”.