Healing


 

Det energetiske system har forbindelse til energi-centrene,
også kaldet chakraerne. Chakraerne har forbindelse til den fysiske krop, følelseslivet, sjælen og auraen - hvorfra jeg healer i de forskellige lag.

 

 

En healings sessions hos mig er en behandling af din krop, sind og følelses-
mæssige tilstand i det energetiske lag.

Jeg vil clairyoyant se efter ubalancer i dit energifelt.
De ubalancer der eventuel er, vil undervejs blivet healet
og balanceret.
Du har måske nogle spørgsmål? Måske ønsker du blot at modtage healende omsorgsfuld energi

Healingen virker rensende, healende, forløsende, afspændende og balancerende.

 

Der hvor healingen toner ind kan være til:
Fysisk spændinger, følelsesmæssige smerter, choktraumer i nerve-systemet,
slægts indborne choktraumer,
samt sjælsrester fra dødstidspunktet fra tidligere liv.
Disse spændinger, blokeringer og choktraumer kan blokere for kroppens, sindets og sjælens naturlige energi flow.

Det være sig nuværende, - fra fortiden (i barndommen), fødsel og dødstidspunkter,
samt fra tidligere liv som din sjæl er parat til at slippe, få forløst og healet
og balanceret.

 

OBS: Traumer der har ligget latent i kroppen og skabt forstyrrelser,
kan i nogle tilfælde efterfølgende opleves som influenzalignende
symptomer.
Det er blot tegn på forløsning, og det
opleves forskelligt
fra person til person, alt efter hvor du er på din
udviklingsvej?

 

 

Choktraumer kan sidde som perler på snor i det energetiske lag.

 

Derfor kan nogle opleve de har brug for et forløb,
hvor andre kan nøjes med en enkelt sessions,
- eller enkelte sessions med mellemrum?
Min tilgang er:
At sende healing til DET HØJESTE OG DET BEDSTE I DIG.

 

  • Healing sessionsen kan være:

    Fysisk i min klinik i Risskov

  • Via Skype

  • Telefonisk.