Healing af choktraumer - og hypersensitivitet i nervesystemet

Healer, forløser og beroliger nervesystemet.

Varighed: 1 time


Når nervesystemet bliver overbebyrdet af gentagne stress relaterede oplevelser, kan det sætte sig som choktraumer.

Bliver nervesystemet oversensitiv, kan vi reagere på selv det mindste.

Et overbebyrdet nervesystem kan fx være choktraumer, der ikke er bearbejdet, healet eller forløst. Sådanne oplevelser kan have stor indvirkning på kroppens immunforsvar, og er ofte medspiller til at kroniske sygdomme har udviklet sig.


Stress af nervesystemet har mange varianter.


Kærestesorg, pludselig død af ens nærmeste, alvorlig sygdom (egen el. nærmeste), forældres skilsmisse, børns såvel som voksnes oplevelse af overgreb fysisk og - eller psykisk.

Brækket knogler, operation mm i den tidligste barndom kan sætte sig som et choktraume.

Sådanne oplevelser kan være lammende - og kan få os til at glemme. Bevidstheden lukker ned for at huske det skete.

Alligevel kan nye lignende oplevelser (der måske synes ganske små) få nervesystemet til at reagere kraftigt, - fordi kroppen husker tidligere oplevelser, og det selv om bevidstheden ikke er klar over, hvad der har sat reaktionen i gang?

Et eller flere af disse eksempler kan senere i livet og gentagne gange aktiveres, og genaktiveres … fx når vi selv oplever skilsmisse, mister en kær igen, bliver opereret, får skældud af læren, chefen, ægtefælden mf.

Det stresser nervesystemet. Ofte bliver vi angste og frygtsomme - så vi lukker ned for at mærke, - eller systemet bliver oversensitiv og reagere på stort set alt.

Mange af os har bygget en mur op omkring os, for ikke at mærke.

Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, for samtidig lukker vi af for at mærke og modtage det gode der kommer til os.Det er forskelligt fra person til person, hvad de mærker. Nogle mærker ingenting. Andre mærker meget.

Du får healing af choktraumer uanset om du selv kan mærke det eller ej. Det vigtigste er, at du er åben for at modtage healingen.

Du behøver ikke at have prøvet healing før. Det vigtigste er at du er åben for det, og at du af egen fri vilje har sagt ”JA” til at tage imod.


For nogle er en´ Healing nok?

For andre kan det være en fordel med flere, da choktraumer kan ligge i flere lag.

Mærk selv efter, hvad du føler du har behov for.Anbefaling:

Jeg kan varmt anbefale choktraume healing hos Karoline.

Jeg tror der er mange - der som jeg, går rundt med gamle uforløste choktraumer.

Efter healingen følte jeg mig renset godt igennem - og jeg har efterfølgende fået ro i min sjæl, samt har jeg fået et nyt udgangspunkt at gå videre med.

Karolines måde at arbejde på er varm, kærlig og indlevende.

Hun bruger sig selv fuldt ud, og man føler sig tryg i hendes nærvær, samt hendes måde at behandle på.Kærligst Kirstine